Instruktører
HLR
AHLR
Specialkurser
Links
Nyheder
Kontakt

 
Velkommen til Teamkonsulenternes hjemmeside

Vi tilbyder interdisciplinære træningsprogrammer for sundhedspersonale og for personale i det præhospitale miljø med ansvar for at iværksætte basal og avanceret førstehjælp.

Vores træningsprogrammer gør brug af simulation som et centralt element i undervisningen. På den måde skabes et læringsmiljø hvor deltagerne udvikler deres kommunikative evner sammen med en række praktiske færdigheder. I træningsprogrammerne er Team Ressource Management (TRM) et centralt element. Færdigheder i TRM er med til at sikre et mere professionelt teamwork i form af bedre udnyttelse af viden, udstyr og personale under behandlingen af den akutte medicinske patient.

Træningsprogrammerne er centreret omkring overlevelseskæden:

Alle vores kurser følger anbefalingerne i Guidelines 2005.

 

Teamkonsulenterne, Præstehusene 110, 2620 Albertslund, Mobil 2834 0924, info@teamkonsulenterne.dk